Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De Handreiking Natuurvriendelijke Oevers: een standplaatsbenadering

Bij het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is het belangrijk dat:

  1. Deze oevers op plaatsen worden aangelegd waar het grootste natuurrendement kan worden behaald;
  2. Bij het vaststellen van de doelen optimaal rekening wordt gehouden met de factoren ter plaatse: waterkwaliteit, bodem en hydrologie.

Kortom: de standplaatsfactoren van de oever zijn van belang voor het succes. In bestaande handleidingen over natuurvriendelijke oevers is deze kennis slechts summier beschreven en niet praktisch toepasbaar gemaakt. Dat is jammer, want er is voldoende kennis om met natuurvriendelijke oevers meer natuurrendement te realiseren: namelijk via inzicht in de relatie tussen de groei van water- en oeverplanten en de standplaats.

Om de kennis over natuurvriendelijke oevers beter te ontsluiten heeft STOWA in 2011 de Handreiking Natuurvriendelijke Oevers uitgebracht. Deze handreiking biedt waterbeheerders praktisch toepasbare kennis over de standplaatsfactoren van oevers en praktische instrumenten om de plaatsbepaling van de oevers te verbeteren en zodanig het natuurrendement van natuurvriendelijke oevers te vergroten. Op deze manier kunnen waterschappen het maximale halen uit geplande waterkwaliteitsinvesteringen.

De ontwikkeling van de handreiking maakt onderdeel uit van het Kennisprogramma Watermozaïek van STOWA.