Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Het oeverplan

Als het ontwerpproces, al dan niet meerdere malen, doorlopen is en realistische doelstellingen en streefbeelden zijn opgesteld, is het goed om deze vast te leggen in een oeverplan. In dit plan wordt per watergang aangegeven wat het doel en streefbeeld zijn en wat dit betekent voor aanleg, beheer, onderhoud en monitoring. Het oeverplan bevat de volgende elementen:

  • Ontwerp:Per watergang komt uit het streefbeeld uiteindelijk een definitief ontwerp. Dit ontwerp kan worden uitgewerkt in een bestek.
  • Beheer& onderhoud: Goed beheer en onderhoud zijn essentieel voor een goede ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Naast algemene richtlijnen zijn er vaak lokale omstandigheden die gebiedsspecifieke maatregelen vragen. In het oeverplan moet ook worden opgenomen wie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud, hoe vaak dit moet worden uitgevoerd en over welke tijdsperiode het gaat.
  • Monitoring en evaluatie: Monitoring en evaluatie van natuurvriendelijke oevers kan veel nuttige informatie opleveren. Zo geeft het inzicht in het functioneren en het al dan niet behalen van de gestelde doelen. Hierdoor kan monitoring leiden tot een bijsturing van het beheer en onderhoud en eventueel (delen van) de aanleg. Ook kan deze informatie inzicht geven voor andere plannen voor natuurvriendelijke oevers.