Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Wat is een natuurvriendelijke oever?

In het waterbeheer onderscheiden we drie soorten oevers:

 • Natuurlijke oevers ontstaan zonder invloed van de mens in een natuurlijke watergang. In Nederland komen dergelijke oevers nauwelijks nog voor, maar soms worden ze wel sterk benaderd.
 • Cultuurlijke oevers zijn volledig door de mens gedomineerde oevers waarbij in het ontwerp met natuur geen rekening is gehouden.
 • Natuurvriendelijke oevers bevinden zich tussen natuurlijke en cultuurlijke oevers in. De oevers zijn door de mens ingericht met als expliciet doel het stimuleren van de ontwikkeling van natuur, landschap en ecologie. Een natuurvriendelijke oever wordt natuurvriendelijker beoordeeld als deze de natuurlijke situatie meer benaderd. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers krijgen we op deze locaties meer diversiteit in plant- en diersoorten.

De natuurvriendelijke oevers kunnen weer verder worden onderverdeeld. De verschillende typen kunnen ook met elkaar gecombineerd worden. Welke type het meest geschikt is, hangt af van de lokale omstandigheden. De volgende natuurvriendelijke oevers zijn mogelijk:

Oevers langs stromend water. Deze zijn onder te verdelen in drie soorten wateren:

 1. Vrij meanderend: dit komt overeen met de natuurlijke situatie.
 2. Beperkt meanderend: hierbij worden bepaalde trajecten beperkt om vrij te meanderen.
 3. Inhammen: luwe inhammen kunnen vluchthavens vormen voor flora en fauna bij oevers die onderhevig zijn aan erosie door stroming of golfslag.

Oevers langs stilstaand water:

 1. Flauwe oevers: dit komt overeen met de natuurlijke situatie.
 2. Plas- of drasbermen: als er weinig ruimte is voor een flauwe oever of stimulans nodig is voor specifieke soortgroepen wordt een plas- of drasberm gecreƫerd.
 3. Onderwaterbak: een vorm van een plasberm, die zeer beperkt van omvang is.

Stromend/stagnant:

 1. Nevengeulen: als de hoofdloop geen meandering toestaat of geen natuurvriendelijke oever kan krijgen, kan een nevengeul worden gegraven naast de hoofdloop. Deze nevengeul wordt vaak ingezet als verbindingszone en kan hele andere soorten organismen bevatten dan de hoofdloop.
 2. Vooroever: dit is een vorm van een nevengeul waarbij de oever van de hoofdloop wordt gescheiden door een vorm van beschoeiing ter bescherming tegen bijvoorbeeld erosie.
 3. Poelen: dit zijn feitelijk inhammen zonder contact met de watergang. Poelen worden vaak ingezet als stimulans voor amfibieƫn.