Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennisdag Natuurvriendelijke Oevers

Terug
Locatie
Contactpersoon
Bas van der Wal
Doelgroep
Datum
27-06-2014 tot --

Op vrijdag 27 juni a.s. organiseert STOWA een kennisdag over natuurvriendelijke oevers. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is nog steeds een veelgebruikte maatregel. Tijd om eens stil te staan bij de huidige kennis over deze maatregel, en bij de vraag hoe deze kennis wordt benut. Waar mist kennis? Waar kan het proces dat leidt tot een duurzame functionerende natuurvriendelijke oever, verbeterd worden? Welke kennis is nog nodig in de nabije toekomst?

Het doel van deze dag is drieledig:

1. Het PROCES, het gaat om het op gang brengen van communicatie tussen verschillende belanghebbenden. Hoe kunnen verschillende belanghebbenden optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde?

2. De KENNIS. Het gaat om het scherp krijgen van hiaten in de kennis en processen. Kortom: het Identificeren van hiaten in de kennis en knelpunten in de ontsluiting en gebruik van bestaande kennis.

3. VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK. het gaat om de bewaking van kenniscontinuïteit en om een goede vertaalslag van ontwerp naar uitvoering en onderhoud

Programma

Om het proces rondom natuurvriendelijke oevers vanuit verschillende perspectieven te bekijken, zijn er in de ochtend duopresentaties. Elk duo vertelt over een thema vanuit hun eigen belang/perspectief. De thema's die worden behandeld zijn:

1. Ecologische sleutelfactoren: wat is de rol van natuurvriendelijke oevers

2. Maatwerk bij aanleg natuurvriendelijke oevers: hoe hou je de essentie in je ontwerp

3. Van inrichting tot onderhoud.

In de middag worden vier verschillende workshops gehouden, die gericht zijn op reflectie, discussie en informeren, planvorming en strategie, en kennisverankering.

Meer informatie en aanmelding

Klik HIER om u aan te melden.