Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Themadag Baggeren Ringvaart Haarlemmermeer: aanleg natuurvriendelijke oevers met baggertubes

Terug
Locatie
Contactpersoon
Doelgroep
Datum
20-11-2012 tot 20-11-2012
Dit najaar zijn de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het baggeren van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit omvangrijke baggerwerk is in meerdere opzichten interessant, maar vooral door de samenwerking met partijen die ook belang hebben bij een uitgebaggerde ringvaart. Die samenwerking maakt namelijk veel meer mogelijk.

Een voorbeeld hiervan is de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij het Natuurmonument de Oosteinderpoel. Deze natuurvriendelijke oevers bestaan uit grote baggertubes die gevuld zijn met een deel van de gebiedseigen bagger en moeten het gebied beschermen tegen verdere erosie door golfslag.

Tijdens de themadag wordt niet alleen dieper ingegaan op bovengenoemde punten maar ook op tal van andere aspecten die bij een dergelijk project komen kijken, zoals communicatie met bewoners van woonschepen, natuurbescherming, geotechniek, niet gesprongen conventionele explosieven en het juridisch kader.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich tot 12 november aanmelden bij Marjan Euser van het secretariaat van Baggernet. Gelieve bij aanmelding aan te geven of u zowel aan het ochtendprogramma als aan de excursie deel wilt nemen.

Klik HIER voor meer informatie en het complete programma.