Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Natuurvriendelijke Oevers

3-6-2015, Maaibeheer: zwarte bak of groene wildernis? Voorbeelden uit theorie en praktijk en demonstratie maaimachines

Maaien is een belangrijk onderdeel van het reguliere beheer & onderhoud. De wijze waarop het maaibeheer wordt uitgevoerd, heeft veel invloed op de functies van het watersysteem – de doorvoer, de waterkwaliteit en de ecologie – en o... Lees verder

26-3-2015, Kennismiddag KRW Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen

De afgelopen jaren zijn er grootschalige KRW-projecten uitgevoerd om de waterkwaliteit en ecologie in de Reeuwijkse en Nieuwkoopse plassen te verbeteren. Medewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben hierbij unieke ervaringen opgedaan ... Lees verder

27-6-2014, Kennisdag Natuurvriendelijke Oevers

Op vrijdag 27 juni a.s. organiseert STOWA een kennisdag over natuurvriendelijke oevers. De aanleg van natuurvriendelijke oevers is nog steeds een veelgebruikte maatregel. Tijd om eens stil te staan bij de huidige kennis over deze maatregel, en bij... Lees verder

6-6-2013, Platformbijeenkomst Natuurvriendelijke Oevers

Het platform Natuurvriendelijke Oevers (NVO) organiseert op donderdag 6 juni a.s. een bijeenkomst over natuurvriendelijke oevers in Amsterdam en omgeving. Na een algemene inleiding gaan de deelnemers op de fiets natuurvriendelijke-oeverprojecten b... Lees verder

20-11-2012, Themadag Baggeren Ringvaart Haarlemmermeer: aanleg natuurvriendelijke oevers met baggertubes

Dit najaar zijn de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het baggeren van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit omvangrijke baggerwerk is in meerdere opzichten interessant, maar vooral door de samenwe... Lees verder

15-11-2012, Najaarsbijeenkomst Koopmanspolder

Water Ontmoet Water organiseert op donderdagmiddag 15 november een najaarsbijeenkomst over de Koopmanspolder, pilot van het door Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelde achteroeverconcept. Voor de Koopmanspolder bij Andijk/Wervershoof is een b... Lees verder