Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Watermozaïek

Terug
Projectcode 443195
Uitvoerders
Thema Ecologie & water
Einddatum 1-7-2018

Watermozaïek is een breed opgezet kennisprogramma waarin bouwstenen van kennis - de mozaïekstukjes - worden ontwikkeld die samen een compleet beeld moeten gaan vormen van de aquatische ecologie in relatie tot het waterbeheer. Het programma creëert samenhang in het door STOWA uit te voeren onderzoek naar effecten van maatregelen op de ecologische toestand en waterkwaliteit van oppervlaktewateren. Ontwikkeling, montage, overdracht en verankering van kennis zijn de wijzen waarop de mozaïekstukjes worden vergaard.

Achtergronden

Watermozaïek wordt gestuurd vanuit de praktijk van het waterbeheer. Daar ontstaan de vragen over de effecten van te nemen maatregelen. Waterschappers en wetenschappers benoemen deze kennisvragen gezamenlijk en prioriteren ze. Het beantwoorden van de vragen gebeurt op twee manieren, via kennisontwikkeling en kennisontsluiting. Voor de ontwikkeling van nieuwe kennis worden projecten opgestart door waterbeheerders. Binnen deze projecten worden maatregelen toegepast die als doel hebben de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit te verbeteren. Onderzoekers voeren begeleidend wetenschappelijk onderzoek uit bij deze projecten, met als doel het beter begrijpen van de effecten van maatregelen door het bestuderen van de ontwikkelingen en de verschillende achterliggende mechanismen.

Behalve via de ontwikkeling van nieuwe kennis, kunnen de antwoorden ook komen door het ontsluiten van bestaande wetenschappelijke kennis en het monteren ervan tot bruikbare kennis voor het waterbeheer. Hierbij spelen thema- en instituutsdagen een belangrijke rol. Hier brengt STOWA waterschappers en wetenschappers met elkaar in contact en kunnen ze direct kennis en ervaringen uitwisselen.

Het Watermozaïek heeft een relatief lange looptijd van 10 jaar, omdat ecologische ontwikkelingen langzaam kunnen verlopen en het vele jaren kan duren voordat alle effecten van maatregelen zich manifesteren en bestudeerd kunnen worden. Op de themasite van Watermozaïek vindt u meer informatie. Klik hier.

Meer informatie

Klik hier voor de speciale brochure over Watermozaïek.

Meer informatie vindt u ook op onze speciale themasite watermozaiek.nl.