Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handreiking oevers en waterberging. Handreiking voor ontwerp, inrichting en onderhoud

Terug
Rapportnr n.v.t.
ISBN -
Type Rapport, alleen pdf
Prijs € -
Datum 1-5-2007

Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze oevers zorgen voor stabiele taluds en leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Bovendien kan in perioden met veel neerslag in de natuurvriendelijke oevers water worden geborgen, waardoor de kans op wateroverlast op andere plaatsen wordt verkleind. In het gehele werkgebied worden daarom momenteel natuurvriendelijke oevers en waterbergingsprojecten ingericht (beide in dit handboek “waterberging” genoemd).

Geconstateerd is dat er in het verleden geen eenduidige afspraken zijn gemaakt over het beheer en onderhoud van waterbergingen en dat er in de ontwerpfase dikwijls onvoldoende rekening wordt gehouden met de beheer- en onderhoudsaspecten van het uiteindelijke project. Ook zijn de structurele kosten voor de instandhouding van waterberging onvoldoende in beeld gebracht.

Voorliggend handboek, uitgegeven door Waterschap Hollandse Delta,  heeft als doel zo concreet mogelijk richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe waterbergingsgebieden. Met behulp van deze richtlijnen kan afstemming plaatsvinden tussen de ontwerper en de beheerder van de waterberging. Hierdoor wordt het ontwerp van een waterbergingsproject als het ware 'onderhoudsproof' gemaakt. Onder een 'onderhoudsproof' ontwerp wordt verstaan:

  • - werkbare arbeidsomstandigheden voor de personen die belast zijn met het onderhoud van een gebied;
  • - onderhoud dat kan worden uitgevoerd tegen aanvaardbare kosten;
  • - onderhoud dat bijdraagt aan een duurzame instandhouding van de waterberging en de natuurlijke eigenschappen van een gebied.
  •