Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicaties Kwaliteit watersystemen

Extern 12-12-2014 Natuurvriendelijke oevers: decoratief of effectief? (artikel)
Extern 26-8-2014 Beheer en onderhoud de sleutel voor succesvolle natuurvriendelijke oevers? (artikel)
Extern 1-4-2014 De ene oever is de andere niet. Pilotstudie naar maatregel-effect relaties tussen natuurvriendelijke oevers en vis
Extern 1-6-2013 Beheerplan Natuurvriendelijke Oevers
Extern 1-11-2012 Aanleg van 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oever (artikel)
Extern 1-9-2012 Oevers voor vissen. Evaluatie natuurvriendelijke oevers langs kanalen en boezemwateren
Stowa 27-8-2012 Het Volg- en Stuursysteem: effectiever en doelmatiger waterkwaliteitsbeheer (brochure)
Extern 27-8-2012 De betekenis van natuurvriendelijke oevers voor de macrofauna (artikel)
Extern 1-12-2011 Effectiviteit KRW herstelmaatregelen in de Rijkswateren. Natuurvriendelijke oevers: typologie en stand van zaken kennis inrichting, beheer en onderhoud
Stowa 19-9-2011 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers. Een standplaatsbenadering
Extern 1-8-2011 Beheerplan nieuw aan te leggen natuurvriendelijke oevers (brochure)
Extern 1-8-2011 Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbepaling (artikel)
Extern 1-9-2010 Zijn natuurvriendelijke oevers effectief voor de KRW? (artikel)
Stowa 16-9-2009 Handreiking natuurvriendelijke oevers
Extern 1-8-2009 Van Scheepvaartkanaal naar visbiotoop
Extern 1-7-2009 Waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen (artikel)
Extern 1-2-2009 Principe-ontwerpen natuurvriendelijke oevers
Extern 1-2-2008 Voorbeeldenboek Natuurvriendelijke Oevers en Waterberging
Extern 1-5-2007 Natuurvriendelijke oevers. Handreiking voor ontwerp, aanleg, inrichting, beheer en onderhoud
Extern 1-5-2007 Handreiking oevers en waterberging. Handreiking voor ontwerp, inrichting en onderhoud
Extern 27-8-2001 Natuurvriendelijke oevers: wat kosten ze eigenlijk? (artikel)
Stowa 8-8-2000 Natuurvriendelijke oevers; evaluatie van de stand van zaken in Nederland
Extern 1-8-1996 Natuurvriendelijke oevers met een natte stroo. Een 1- of 2-dimensionale stromingsberekening voor de wateruitwisseling
Extern 1-8-1994 Natuurvriendelijke oevers
Extern Natuurvriendelijke oevers: naar een bloeiende toekomst of gaan we nat? Onderzoek naar de kosten van diverse natuurvriendelijke oevertypen