Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Natuurvriendelijke oevers. Handreiking voor ontwerp, aanleg, inrichting, beheer en onderhoud

Terug
Rapportnr n.v.t.
ISBN -
Type Rapport, alleen pdf
Prijs € -
Datum 1-5-2007

Deze handreiking, uitgegeven door het Hoogheemraadschap van Rijnland, dient als hulpmiddel bij het hele traject van ontwerpen, aanleggen, inrichten, beheren en onderhouden van natuurvriendelijke oevers. Het geeft een definitie van natuurvriendelijke oevers en hun rol bij het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit.

De handreiking beschrijft de minimale inrichtingseisen waaraan oevers moeten voldoen en de mogelijk- heden om het ecologische rendement van oevers te vergroten ten opzichte van een oever die aan de minimale eisen voldoet. Voorbeelden zijn uitgewerkt voor sloten en kanalen op de drie belangrijkste grondsoorten veen, klei en zand, voor scheepvaartkanalen, voor meren en plassen en voor wateren in stedelijk gebied.

Het beschrijft daarnaast Rijnlands visie op het inrichten van natuurvriendelijke oevers en geeft aan wat Rijnland verstaat onder natuurvriendelijk beheer en onderhoud.