Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Voorbeeldenboek Natuurvriendelijke Oevers en Waterberging

Terug
Rapportnr n.v.t.
ISBN -
Type Rapport, alleen pdf
Prijs € -
Datum 1-2-2008

Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta op allerlei plaatsen natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden aangelegd. Deze oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en vergroten het bergend volume van het watersysteem. Helaas is gebleken dat bij het maken van een inrichtingsplan voor zulke gebieden niet altijd voldoende rekening wordt gehouden met de manier waarop later het beheer en onderhoud moeten worden uitgevoerd.
In dit voorbeeldenboek van het waterschap zijn daarom enkele uitgevoerde projecten opgenomen. Deze zijn onderverdeeld in:
1. Flauwe oevers
2. Plasbermen
3. Poelen
4. Uitvoeringskwesties

Het voorbeeldenboek geeft geen volledig en uitputtend overzicht van de gerealiseerde projecten, maar bevat een willekeurige selectie van uitgevoerde projecten waarvan toevallig zowel duidelijke foto's als ontwerptekeningen voorhanden waren.